КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА :
 від 2 квітня 2002 р. N 449 Київ :

Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити форми державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, що додаються.
Державному комітету по земельних ресурсах забезпечити виготовлення та зберігання бланків державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою.
2. Встановити, що раніше видані державні акти на право приватної власності на землю, державні акти на право власності на землю та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N 440 "Про порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 12, ст. 479) в частині затвердження форми державного акта на право власності на землю.
 
Прем'єр-міністр України А. КІНАХ


Інд. 22
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449


Зразок
Державний Герб України
ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право власності на земельну ділянку
Серія ______ N ______
Державний акт на право власності на земельну ділянку видано
_______________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземного громадянина, особи без
_______________________________________________________________,
  громадянства, уповноваженої особи від співвласників земельної ділянки або назва
  юридичної особи)
який (яка) проживає (знаходиться) __________________________________
  (адреса - місце проживання, місцезнаходження)
і на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договору купівлі-продажу _______________________________
_______________________________________________________________
  (назва органу, дата і номер рішення)
є власником земельної ділянки площею _______ у межах згідно з планом
  (гектарів або кв. метрів)
(у разі виникнення права спільної власності на земельну ділянку до акта додається список її співвласників).
Земельна ділянка розташована _____________________________________
  (адреса - вулиця,
_______________________________________________________________
  населений пункт, район, область)
Цільове призначення (використання) земельної ділянки _______________
_______________________________________________________________
Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких передано власнику земельної ділянки, другий зберігається в _________________________
_______________________________________________________________
  (назва державного органу земельних ресурсів)
Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за N ______
Голова _________________________________________________________
  (назва місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування)
М. П. ________________
(підпис) __________________
(прізвище)


Начальник ______________________________________________________
  (назва державного органу земельних ресурсів)
  ________________
(підпис) __________________
(прізвище)


___ _____________ ____ р.
ПЛАН
меж земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки _____
 
 
 
ОПИС МЕЖ  
А ________________  
Б ________________ Начальник ________ управління (відділу) земельних ресурсів
М. П.
В ________________ _______________
(підпис) _______________________
(прізвище)
Г ________________ Масштаб 1:__


 
Додаток
до державного акта на право власності на земельну ділянку
Серія N


СПИСОК
співвласників земельної ділянки
N п/п Прізвище, ім'я та по батькові громадянина, особи без громадянства, назва юридичної особи Адреса співвласника Частка у спільній власності


 
 
Голова _________________________________________________________
  (назва місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування)
М. П. ________________
(підпис) __________________
(прізвище)


Начальник ______________________________________________________
  (назва державного органу земельних ресурсів)
  ________________
(підпис) __________________
(прізвище)


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 р. N 449


Зразок
Державний Герб України
ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право постійного користування земельною ділянкою
Серія _____ N _____
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
видано _________________________________________________________
  (назва юридичної особи та її місцезнаходження - адреса)
і на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування
_______________________________________________________________
  (назва органу, дата і номер рішення)
є постійним користувачем земельної ділянки площею _________________
  (гектарів або кв. метрів)
у межах згідно з планом.
Земельна ділянка розташована _____________________________________
  (адреса - вулиця,
_______________________________________________________________
  населений пункт, район, область)
Цільове призначення (використання) земельної ділянки _______________
_______________________________________________________________
Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких передано постійному користувачу земельної ділянки, другий зберігається у
_______________________________________________________________
  (назва державного органу земельних ресурсів)
Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за N ______
Голова _________________________________________________________
  (назва місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування)
М. П. ________________
(підпис) __________________
(прізвище)


Начальник ______________________________________________________
  (назва державного органу земельних ресурсів)
  ________________
(підпис) __________________
(прізвище)


___ _____________ ____ р.
ПЛАН
меж земельної ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки _____
 
 
 
ОПИС МЕЖ  
А ________________  
Б ________________ Начальник ________ управління (відділу) земельних ресурсів
М. П.
В ________________ _______________
(підпис) _______________________
(прізвище)
Г ________________ Масштаб 1:__