ЗАКОН УКРАЇНИ Про оренду землі :
 Розділ VII:

Стаття 37. Міжнародні договори
У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.