ЗАКОН УКРАЇНИ Про оренду землі :
 Розділ VI:

Стаття 35. Розгляд спорів, пов'язаних з орендою землі
Спори, пов'язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.
Стаття 36. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі
У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.
Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:
зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;
відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;
дострокового розірвання договору.
Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки обумовлені договором оренди.