ЗАКОН УКРАЇНИ Про плату за землю :
 Розділ 8 :

 Стаття 25. За прострочення встановлених строків сплати податку (стаття 17 цього Закону) справляється пеня у розмірах, визначених законом. 
(частина перша статті 25 в редакції
 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III)
Розмір пені за несвоєчасне внесення орендної плати передбачається у договорі оренди, проте він не може перевищувати ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку. 
Стаття 26. За порушення Закону України "Про плату за землю" платники несуть відповідальність, передбачену Земельним кодексом України та законами України. 
(частина перша статті 26 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III)
Посадові особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. 
Стаття 27. Контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюється органами державної податкової служби. 
(стаття 27 у редакції Закону
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)