ЗАКОН УКРАЇНИ Про плату за землю :
 Розділ 5 :

 Стаття 12. Від земельного податку звільняються: 
1) заповідники, в тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва; 
2) вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ; 
3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу). 
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 
У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми земельного податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно з чинним законодавством України; 
(згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV пільги по платі за землю, визначені пунктом 3 частини першої статті 12, застосовуються до спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій)


(згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV пільги по платі за землю, визначені пунктом 3 частини першої статті 12, у 2005 році застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту)


(згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV пільги по платі за землю, визначені пунктом 3 частини першої статті 12, застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту, спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України)


(пункт 3 частини першої статті 12 в редакції Закону
 України від 13.07.2000 р. N 1926-III,
 із змінами, внесеними згідно із Законами України
 від 03.04.2003 р. N 665-IV,
 від 15.05.2003 р. N 756-IV,
від 25.03.2005 р. N 505-IV,
 від 31.05.2005 р. N 2600-IV,
 в редакції Закону України від 06.10.2005 р. N 2960-IV)
(згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV пільги по платі за землю, визначені пунктом 3 частини першої статті 12, у 2006 році застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, закладів фізичної культури та спорту, а також спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України)


4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 
(згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV пільги по платі за землю, визначені пунктом 4 частини першої статті 12, застосовуються до вітчизняних закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій)


(пункт 4 частини першої статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 14.12.2004 р. N 2229-IV)
(згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV пільги по платі за землю, визначені пунктом 4 частини першої статті 12, у 2005 році застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту)
(згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV пільги по платі за землю, визначені пунктом 4 частини першої статті 12, застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту, спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України)
(згідно із Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV пільги по платі за землю, визначені пунктом 4 частини першої статті 12, у 2006 році застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, закладів фізичної культури та спорту, а також спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України)


(пункт 4 частини першої статті 12 у редакції
 Закону України від 30.11.2006 р. N 398-V)
5) зареєстровані релігійні та благодійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю; 
51) пункт 51 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 51
 згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3065-III)
(дію пункту 51 частини першої статті 12 зупинено на 2004 рік 
згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)
(пункт 51 частини першої статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 29.06.2004 р. N 1911-IV)
(звільнення від земельного податку, передбачене в пункті 5-1 частини першої статті 12 (у частині госпрозрахункових підприємств, що не відносяться до наукових установ), у 2005 році здійснюється виключно за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування в частині, що зараховується до відповідних бюджетів, згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)


(дію пункту 51 частини першої статті 12 зупинено на 2005 рік (у частині госпрозрахункових підприємств, що не відносяться до наукових установ) згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)


(пункт 51 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
6) тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, діючі відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну: не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів; не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів; не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів. Площа землі, що звільняється від оподаткування земельним податком, визначається із розрахунку суми інвестиції у грошовій формі до статутного фонду таких підприємств на 1 га площі землі, яку вони займають, еквівалентній 400 тисячам доларів США за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на день внесення інвестиції (у тому числі іноземної); 
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 6
згідно із Законом України від 19.09.97 р. N 535/97-ВР,
 пункт 6 частини першої статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.11.2001 р. N 2779-III)
(дію пункту 6 частини першої статті 12 зупинено на 2004 рік 
згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
 на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)
(звільнення від земельного податку, передбачене в пункті 6 частини першої статті 12, у 2005 році здійснюється виключно за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування в частині, що зараховується до відповідних бюджетів, згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)


7) пункт 7 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 7
 згідно із Законом України від 15.01.99 р. N 403-XIV,
пункт 7 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
8) пункт 8 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 8
 згідно із Законом України від 18.03.99 р. N 515-XIV,
пункт 8 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
9) пункт 9 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 9
 згідно із Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV,
пункт 9 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
10) пункт 10 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 10
 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 971-XIV,
пункт 10 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11) пункт 11 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 11
 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 973-XIV,
пункт 11 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
12) пункт 12 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 12
 згідно із Законом України від 03.12.99 р. N 1278-XIV,
пункт 12 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
13) у період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2012 року підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні";
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 13
 згідно із Законом України від 18.11.99 р. N 1242-XIV)
(дію пункту 13 частини першої статті 12 зупинено на 2004 рік 
згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)
(пункт 13 частини першої статті 12 у редакції
 Закону України від 15.06.2004 р. N 1766-IV)
14) пункт 14 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 14
 згідно із Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III,
пункт 14 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
15) пункт 15 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 15
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1715-III,
пункт 15 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
16) пункт 16 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 16
 згідно із Законом України від 14.09.2000 р. N 1953-III,
пункт 16 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
17) пункт 17 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 17
 згідно із Законом України від 21.09.2000 р. N 1991-III)
(дію пункту 17 частини першої статті 12 зупинено на 2004 рік 
згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
 на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)
(звільнення від земельного податку, передбачене в пункті 17 частини першої статті 12, у 2005 році здійснюється виключно за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування в частині, що зараховується до відповідних бюджетів, згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)


(пункт 17 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
18) пункт 18 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 18
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2199-III,
пункт 18 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
19) у період з 1 січня 2001 року до 1 січня 2006 року підприємства концерну "Бронетехніка України" згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 19
 згідно із Законом України від 11.01.2001 р. N 2211-III)
(дію пункту 19 частини першої статті 12 зупинено на 2004 рік 
згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
 на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)
(звільнення від земельного податку, передбачене в пункті 19 частини першої статті 12, у 2005 році здійснюється виключно за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування в частині, що зараховується до відповідних бюджетів, згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)


20) на період дії Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку; 
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 20
 згідно із Законом України від 08.02.2001 р. N 2271-III)
21) пункт 21 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 21
 згідно із Законом України від 22.03.2001 р. N 2323-III,
пункт 21 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
23) підприємства літакобудівної промисловості, визначені статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", у період з 1 січня 2002 року по 1 січня 2007 року;
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 23
 згідно із Законом України від 12.07.2001 р. N 2660-III)
(дію пункту 23 частини першої статті 12 зупинено на 2004 рік 
згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
 на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)
(звільнення від земельного податку, передбачене в пункті 23 частини першої статті 12, у 2005 році здійснюється виключно за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування в частині, що зараховується до відповідних бюджетів, згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)


24) пункт 24 частини першої статті 12 виключено
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 24
 згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 40-IV)
(дію пункту 24 частини першої статті 12 зупинено на 2003 рік у зв'язку із зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)


(пункт 24 частини першої статті 12 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
25) новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність. 
(частину першу статті 12 доповнено пунктом 25
 згідно із Законом України від 19.06.2003 р. N 973-IV)
Не справляється плата за сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених статтею 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднені сільськогосподарські угіддя, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства; за землі, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння; за землі державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур; за землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування; за земельні ділянки державних, колективних і фермерських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень; за землі кладовищ; за землі дитячих санаторно-курортних, фізкультурно-спортивних та оздоровчих закладів України; за земельні ділянки, в межах граничних норм, встановлених Земельним кодексом України, інвалідів I і II груп, громадян, які виховують трьох і більше дітей, та громадян, члени сімей яких проходять строкову військову службу, пенсіонерів, а також інших осіб, які користуються пільгами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", громадян, яким у встановленому порядку видано посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
(частина друга статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 15.05.2003 р. N 756-IV,
 від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки відповідних бюджетів. 
(дію частини третьої статті 12 зупинено на 2004 рік в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку, крім випадків надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із життєзабезпечення відповідної території, комунальним підприємствам згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)


Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право. 
Якщо підприємства, установи та організації, що користуються пільгами щодо земельного податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок за земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування, сплачується у встановлених розмірах на загальних підставах.