ЗАКОН УКРАЇНИ Про плату за землю :
 Розділ 4 :

 Стаття 8. Податок за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення, за винятком земельних ділянок, зазначених у частині другій та третій цієї статті і частині другій статті 6 цього Закону, справляється з розрахунку 5 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 
У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що вказана в угоді. 
(статтю 8 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI,
 у зв'язку з цим частини другу і третю вважати
 відповідно частинами третьою і четвертою)
Податок за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, справляється у розмірі 0,02 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, крім земель військових сільськогосподарських підприємств, з яких земельний податок справляється згідно із статтею 6 цього Закону. 
(дію частини третьої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, зупинено на 2000 рік згідно із Законом України від 17.02.2000 р. N 1458-III, 
на 2001 рік - згідно із Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-IІІ, 
на 2002 рік - згідно із Законом України від 20.12.2001 р. N 2905-IІІ, 
на 2003 рік - згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV)


(частина третя статті 8 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 03.04.2003 р. N 665-IV)
(дію частини третьої статті 8 зупинено на 2004 рік щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)


(частина третя статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 31.05.2005 р. N 2600-IV)
У разі використання залізничним транспортом, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, крім Збройними Силами України та Державною прикордонною службою України, земель не за цільовим призначенням, податок справляється у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. 
(частина четверта статті 8 із змінами, внесеними 
згідно із Законами України від 03.04.2003 р. N 665-IV,
 від 31.05.2005 р. N 2600-IV)
Стаття 9. Податок за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, за винятком земельних ділянок, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, справляється у розмірі 50 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 
Стаття 10. Податок за земельні ділянки, надані на землях лісового фонду, за винятком земель, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону та частині другій цієї статті, справляється як складова плати за використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством. 
Податок за земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 
Стаття 11. Податок за земельні ділянки, надані на землях водного фонду, за винятком земельних ділянок, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, справляється у розмірі 0,3 відсотка від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.